Voor wie is DigiContact bedoeld?

Wij werken samen met zorginstellingen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Binnen deze organisaties kunnen zowel cliënten als medewerkers gebruik maken van onze diensten. Ook mantelzorgers bieden wij ondersteuning via (beeld)bellen. De contractuele afspraken worden gemaakt met de zorginstelling. Er wordt een pakket aan diensten samengesteld dat exact aansluit bij de wensen. Hiervoor werken wij met vier abonnementsvormen. Gebruikers krijgen een unieke ID waarmee via onze app met één klik contact kan worden gelegd met ons professionele team van begeleiders.

Cliënt doelgroepen

Gebruikers van DigiContact zijn veelal mensen die zelfstandig wonen, eventueel met een aantal uren per week begeleiding. Ook ondersteunen wij mensen die wonen binnen een zorginstelling, waar niet de gehele dag en/of nacht begeleiding aanwezig is. Ontstaat er een hulpvraag en is er geen begeleider aanwezig, dan is er door DigiContact toch altijd een mogelijkheid om in contact te komen met een begeleider via beeldbellen. Dit zorgt voor rust en zelfvertrouwen bij de gebruikers. De zelfredzaamheid wordt vergroot en escalaties worden vermeden. Is er toch een situatie die hulp ter plekke vraagt? Dan regelen wij dat! Zo leveren we samen optimale zorg op de meest efficiënte manier.

 

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben soms moeite om zich staande te houden in de maatschappij. Elke dag staan zij voor uitdagingen en kunnen er vragen ontstaan. Door inzet van DigiContact hoeven zij deze vragen niet uit te stellen. Als zij iets niet begrijpen of als het even niet goed gaat, dan kunnen zij meteen bellen. Dag en nacht. Onze begeleiders luisteren en kijken mee naar de mogelijkheden om de gebruiker weer verder te helpen. Hierdoor kunnen escalaties worden voorkomen en groeit het zelf­vertrouwen en de zelfredzaamheid van de gebruiker. Het geeft hen rust om te weten dat er altijd een hulplijn dichtbij is.

 

Mensen met psychische problemen

Psychische problemen kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven. Dit kan het leven van de persoon en die van zijn of haar omgeving flink in de war brengen. DigiContact ondersteunt de gebruikers bij alles waar zij in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om het huishouden te organiseren, een dag- en nachtritme aan te houden of om werk te vinden. Onze begeleiders ondersteunen bij het invulling geven aan de dag. Daarnaast kijken we samen naar wat er nodig is om meer structuur aan te brengen in het hoofd van de gebruiker. Zo is het soms mogelijk om de klachten te verminderen of zelfs helemaal onder controle te krijgen.

 

Mensen met een verslaving

DigiContact ondersteunt bij het grip leren krijgen op verslaving. Te denken valt aan overmatig gebruik van alcohol of drugs, of een gok-­, seks-­, eet-­ of gameverslaving. Wanneer iemand helemaal wil stoppen met de verslaving kan DigiContact een aanvulling zijn op gespecialiseerde ondersteuning.

 

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Als iemand hersenletsel oploopt dan verandert het leven van het ene op het andere moment compleet. Dat geldt niet alleen voor diegene zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Wij helpen de gebruiker en waar nodig ook de mantelzorger om met deze veranderingen om te gaan. We vinden het belangrijk om te kijken naar wat iemand nog wél kan en ondersteunen om zoveel mogelijk deel te nemen in de maatschappij en aan het ‘gewone’ dagelijkse leven.

 

Mensen met dementie

Er zijn verschillende soorten dementie. Geleidelijk raakt de dementerende de grip op zijn leven kwijt; vaardigheden gaan verloren, initiatief neemt af en de eigen innerlijke belevingswereld wordt steeds belangrijker. We luisteren, stellen hem of haar gerust en proberen de gebruiker mee te nemen naar het hier en nu. Ook bieden we passende ondersteuning bij het verkrijgen van overzicht op korte en wanneer mogelijk langere termijn.

 

Mantelzorgers

Wij ondersteunen niet alleen de zorgvrager, maar waar nodig ook de mantelzorgers. Ook zij kunnen te maken krijgen met situaties waarin overleg gewenst is. Niet op ieder moment van de dag zijn (andere) familieleden of zorgverleners bereik- baar wanneer zich iets voordoet. Dan is het goed om te weten dat ook mantelzorgers kunnen bellen met DigiContact. Wij zijn er altijd. Ook al wil je alleen maar even je verhaal kwijt.